OBCHODNÍ PODMÍNKY

(platné od 1. ledna 2021)

Všechny fotografie a videa (dále jako Dílo) jsou předmětem autorského práva a majetkem autora (dále jako Zhotovitel). Nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu Zhotovitele. Osoby, které si u Zhotovitele objednaly služby (dále jako Objednatel), mohou Dílo používat výlučně pro svou nekomerční osobní prezentaci.


SVATBY

1. Smluvní cena je splatná ihned po skončení focení/natáčení (dále jako Focení).
2. Digitální negativy „RAW“ a nesestříhané filmové záběry neposkytujeme.
3. Dílo je autorským výběrem a duševním vlastnictvím Zhotovitele.
4. Dílo je zakázáno jakkoliv upravovat nebo předělávat.
5. Při zveřejňování Díla je Objednatel povinen uvádět Zhotovitele jako autora.

6. Pro závaznou rezervaci je Objednatel povinnen uhradit rezervační poplatek.

7. Za začátek Focení je považován čas příjezdu Zhotovitele na místo konání svatby.

8. Objednatel má právo Zhotovitele kdykoliv požádat o pořízení jakéhokoliv snímku. Pokud má Objednatel požadavek na zvláštní druh nebo obsah Focení, je o něm povinen Zhotovitele včas informovat.

9. Objednatel je povinen Zhotoviteli na celý den zajistit občerstvení. Pokud Objednatel toto nezajistí, Zhotovitel má nárok na 1 hodinu volna v době, kterou si sám určí.

10. Zhotovitel si vyhrazuje právo být na svatbě jediným fotografem a/nebo kameramanem. Druhý fotograf/kameraman je možný pouze po předchozí domluvě.

11. Zhotovitel není odpovědný za sníženou kvalitu Díla způsobenou špatným počasím, osvětlením, anebo v případě, že mu budou ze strany hostů kladeny překážky (především hosté fotící na telefony a jiná zařízení).

12. Objednatel souhlasí, že Zhotovitel může zveřejňovat Dílo za účelem své prezentace a propagace na sociálních médiích, webových stránkách, blozích, výstavách, v reklamách, brožurách, časopisech a jiných podobných materiálech, a to za předpokladu, že Dílo je používáno v souladu se zákonem a nepoškozují práva Objednatele.

13. Objednatel má právo dle § 1829 a násl. OZ odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy.