ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Vypracovali jsme proto tuto směrnici, abyste pochopili, jak nakládáme s vašimi osobními údaji v rámci GDPR a Zákonu o ochraně osobních údajů s účinností od 1. ledna 2021. Navštívením našeho webu či objednáním našich služeb souhlasíte s těmito zásadami ochrany osobních údajů.


Cookies

Tato webová stránka používá pouze cookies týkající se společnosti Google Analytics, které slouží k analýze a porozumění chování našich klientů. Tyto informace nám pomáhají v prodeji a marketingu služeb. Jedná se o oprávněný zájem, aby naše služby mohly i nadále existovat ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů, potažmo ke shodě s podmínkami GDPR.


Osobní údaje klientů

Osobní údaje, které nám přímo a dobrovolně poskytují klienti, slouží výhradně pro účely plnění smluvních závazků, tzn. jsou nezbytné k poskytování našich služeb. Jedná se o jména, adresy, e-mailové adresy, telefonní čísla a další informace, které potřebujeme k vytvoření Vaší zakázky, či odpovědi na Vaši poptávku našich služeb.


Vaše osobní údaje nebudou nikdy sdíleny s jinými třetími stranami, než s:

1) Google LLC (Google Analytics, Google Search Console, Google Drive a Google Mail) – analýza návštěvnosti, zálohování souborů, schránka info@yorge.cz sloužící ke komunikaci s klienty
2) CloudWaze – správce a webhosting webu yorge.cz
3) FakturaOnline s.r.o. – správa faktur


YORGE vaše osobní údaje ukládá na území EU (EHP) a ponechává si podrobnosti o Vašich osobních údajích maximálně pět let po dokončení zakázky. Po uplynutí této doby budou Vaše data odstraněna. Pokud si přejete, abychom Vaše osobní údaje vymazali před uplynutím lhůty pěti let, budete nás o to muset požádat.


Svatební klienti a hosté

Podle právních předpisů GDPR může fotografie v některých případech představovat formu osobních dat. YORGE nikdy nebude fotografovat/natáčet jednotlivce či skupiny jako prostředek k jednoznačné identifikaci nebo autentizaci (jak blíže specifikuje GDPR), pokud není předem smluvně dohodnuto jinak.


Hosté se na svatebních fotografiích a videích pořízených živnostníkem YORGE objevují jako součást vizuálního záznamu události. Svatební hosté, kteří se objeví na fotografiích nebo záběrech, mají svá práva chráněna živnostníkem YORGE, jak je popsáno v těchto zásadách o ochraně osobních údajů.


Pokud jde o výslovné dodržování GDPR, svatební klienti a hosté jsou fotografováni a natáčeni v rámci parametrů právního předpisu GDPR na základě „legitimního zájmu“. Fotografování a natáčení svatebních hostů je z pohledu zpracování osobních údajů nezbytné pro legitimní zájem živnostníka YORGE, kdy fotografování a natáčení jednotlivců či skupin je účelem našeho podnikání.


Za předpokladu, že existuje dobrý a jednoznačný důvod k ochraně osobních údajů jednotlivce, převyšuje pak tento zájem jednotlivce výše popsané oprávněné zájmy živnostníka YORGE.


Provoz v rámci parametrů legitimního zájmu (jak je stanoveno v právních předpisech GDPR) vyvolává v případě hromadných společenských či svatebních akcí nepřiměřené úsilí spojené s poskytováním informací o ochraně soukromí všem návštěvníkům těchto akcí, a míra, do jaké by nás poskytování těchto informací odvedlo od výkonu naší práce, činí soulad s parametry právního předpisu GDPR zcela nemožným.


Svatební klienti jsou proto z výše uvedených důvodů při objednávání našich služeb požádáni informovat své hosty o této online přístupné směrnici, aby si přečetli naše zásady ochrany osobních údajů před zahájením akce. Svatební klienti jsou taktéž žádáni, aby své hosty upozornili, že nás mohou předem kontaktovat s jakýmikoliv obavami týkajícími se zpracování jejich osobních údajů, tj. fotografií a videa.


Zveřejňování

YORGE může zveřejňovat fotografie a videa za účelem propagace na svých sociálních médiích (Facebook, Instagram, YouTube atp.) a webových stránkách yorge.cz nebo yorgeweddings.com.


YORGE může dále zvěřejňovat výsledky své práce na svatebních blozích, serverech souvisejících se svatební a portrétní tématikou, výstavách, v reklamách, brožurách, článcích nebo časopisech a jiných podobných materiálech.


Zveřejněné fotografie či videa jsou vždy používány v souladu se zákonem a nepoškozují práva klientů YORGE. Práva lidí, kteří byli zachyceni na těchto fotografiích a videích, jsou chráněny živnostníkem YORGE, jak je popsáno v této směrnici.


Souhlas

Navštívením našich webových stránek a/nebo spojením se s námi telefonicky či prostřednictvím našich kontaktních formulářů, projevujete souhlas s tím, že budete vázáni těmito zásadami ochrany osobních údajů. Máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat.Máte také právo odvolat souhlas se zpracováním svých osobních dat. Pokud tak chcete učinit, napište nám na e-mailovou adresu info@yorge.cz